MD-Café Geldzorgen de Baas

Werkgevers en werknemers Voor kwartiermakers 13 september Online
Geldzorgen de baas: De aanpak voor het vroegtijdig signaleren en ondersteunen van werknemers met geldzorgen.

Beste kwartiermakers,

Moedige Dialoog helpt werkgevers die hart hebben voor financieel fitte werknemers. Met de aanpak Geldzorgen De Baas bieden we effectieve oplossingen om financiële problemen voor de werknemer te voorkómen en om kosten voor de werkgever te verlagen. Op dit moment valideren we Geldzorgen De Baas onder werkgevers, het programma wordt alleen maar beter als we weten of het werkt, waardoor zaken continu aangepast worden ofwel we bouwen een brug terwijl we er overheen lopen. De lokale netwerken spelen een belangrijke rol in het inzetten van het programma, zodat we meer input ontvangen over het effect van Geldzorgen De Baas en of het werkt voor medewerkers met geldzorgen. Dit met uiteindelijk doel: hoe kunnen we werkgevers en werknemers met geldzorgen preventief ondersteunen op de werkvloer?

Verbinding tussen landelijk en lokaal.
We willen graag helderheid scheppen over wat er landelijk gedaan wordt, wat lokaal en wat we samendoen. Voor deze samenwerking hebben we een aantal “spelregels” opgesteld, die als eerste uitgangspunten gelden.

Implementatie Geldzorgen De Baas.
De implementatie van de morele arbeidsovereenkomst, scan en het begrijpelijke loonstrookje wordt gedaan door Moedige Dialoog Nederland.


Tijd: 15.00 tot 16.30 uur