MD-Café Ervaringskennis inzetten

Voor kwartiermakers 8 november Online
Wat komt daarbij kijken en wat betekent dit voor je lokale netwerk?

In het MD café ervaringskennis gaan we verkennen wat ervaringskennis inhoudt en hoe het inzetten van ervaringskennis onze lokale Moedige Dialoog kan versterken. Samen met ervaringsdeskundige Marc Mulder, brengen we ervaringsdeskundigheid in beeld en zoeken we naar vormen waarop ervaringskennis van waarde kan zijn binnen ons netwerk en kernteam.

We gaan aan de slag met de vraag hoe je ervaringskennis kunt benutten binnen je netwerk en wat hiervoor nodig is.

Na dit MD café heb je meer kennis en tools om ook bij je lokale moedige dialoog het gesprek te voeren over de inzet van ervaringsdeskundigen en de waarde hiervan.

De resultaten van deze lokale gesprekken gaan we later in het jaar samenbrengen zodat we tijdens de jaarbijeenkomst een gezamenlijk resultaat kunnen  presenteren.

Tijd: 13.00 tot 14.30 uur