Kernteam; next level

MD-Café Live 14 juni 2022 Online

De Moedige Dialoog groeit! In netwerken, partners, werkgroepen, programma’s.
En daarmee ook de mogelijkheid die we samen hebben om een positief verschil te maken voor mensen met geldzorgen.

Laten we ‘mogelijkheid’ vervangen door ‘moed’.
Want het vraagt moed naar onszelf te kijken met de vraag: doen we dàt wat we kunnen en moeten doen?
Want groei is niets zonder impact.

Met intussen 23 netwerken, waarvan sommige al bijna 5 jaar bestaan hebben we samen veel geleerd.
De diversiteit geeft kracht en ruimte, de verbondenheid richting en gezamenlijke impact. 
Als kernteam staat u aan het roer van het verschil dat u lokaal maakt. En net zo goed óók aan het roer van wat we samen bereiken.

In deze sessie ‘Kernteams Next Level’ gaan we in op de rol van het kernteam in het bereiken van lokale & gezamenlijke impact.

  • Wat is die rol?
  • Hoe kunt u deze invullen?
  • Welke hulp en instrumenten zijn er?
  • Wat heeft u nodig?
  • Ook de dynamiek Kernteam – Kwartiermaker – Moedige Dialoog Nederland komt aan de orde.  

Tijd: 09.30 tot 11.30 uur