Inspiratiesessie over ervaringsdeskundigheid

Drenthe Samenwerking tussen partners MD-Café Live 1 februari 2022 Online
Het terugdringen van armoede en schulden in Drenthe is een grote uitdaging. De inzet van ervaringsdeskundigen is hierbij onmisbaar. Waarom zijn ervaringsdeskundigen onmisbaar, waar kunnen ze goed ingezet worden binnen armoedebestrijding en hoe gaat dat in zijn werk?

Denk mee tijdens een inspiratiesessie over ervaringsdeskundigheid op dinsdag 1 februari 2022, van 15:00 - 16:30 uur.

Door hun persoonlijke ervaring bieden ervaringsdeskundigen een perspectief dat van grote meerwaarde is voor beleidsmakers en andere betrokken partijen. Door ervaringswerkers in te zetten, bouwen we een brug tussen de dagelijkse realiteit van mensen en de systeemwereld.

Daarom is het project Samenwerken met Ervaring in de provincie Drenthe een pilot gestart in verschillende sectoren om de inzet van ervaringsdeskundigen op de kaart te zetten. Binnen het bedrijfsleven, onderwijs, een gemeente en een woningcorporatie worden ervaringsdeskundigen betrokken. Op deze manier willen we meer inzicht, aandacht en draagvlak creëren voor de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid.

Programma
Met een bijdrage vanuit één van de pilots door een ervaringsdeskundige en werkgever, en een boeiend verhaal van Marcel Niezen (Ervaringswerker en onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen) belooft het een interessante middag te worden!

Naast deze bijdragen gaan we samen in de bijeenkomst actief aan de slag en denken we na over hoe ervaringsdeskundigheid goed kan worden ingezet binnen armoedebestrijding. De input uit deze bijeenkomst bundelen we in een infographic, die na de sessie voltooid en onder de deelnemers verspreid wordt. Door kennis en ervaring te delen kunnen we elkaar versterken en tot nog beter beleid en uitvoering komen om de mensen in armoede in de provincie Drenthe te helpen.

Aanmelden
Laat je inspireren en meld je aan via: klik hier