Financiele kwetsbaarheid bij werknemers

Rotterdam Werkgevers en werknemers MD-Café Live 24 juni 2021 Rotterdam-online
Hoe werkt geldstress bij werknemers door op hun functioneren, hoe kan je als werkgever het beste in gesprek gaan en waar zijn werknemers echt mee geholpen?

Moedige Dialoog Rotterdam nodigt hierbij werkgevers, experts en ervaringsdeskundigen uit om in gesprek te gaan over financiële problemen op de werkvloer. Hoe werkt geldstress bij werknemers door op hun functioneren, hoe kan je als werkgever het beste in gesprek gaan en waar zijn werknemers echt mee geholpen? Wil je meer weten over de impact van geldzorgen op productiviteit en ben je benieuwd hoe je als werkgever werknemers met schulden kunt helpen? Schrijf je dan in voor de online kennissessie van Moedige Dialoog Rotterdam op 24 juni a.s. van 11.30 uur tot 13.00 uur.

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn:
- De negatieve doorwerking van geldzorgen op het gedrag van werknemers
- De impact van geldzorgen op de arbeidsproductiviteit
- De mogelijkheden om medewerkers te verwijzen
- De valkuilen bij goedbedoelde hulp
- Het goede gesprek met werknemers met schulden

Nadja Jungmann (lector schulden en incasso en adviseur/trainer bij Social Force), Jurrien Hup (ervaringsdeskundige) en Linda Buijk-Bloemendaal (psycholoog werkzaam bij Zadkine) zijn bij deze sessie aanwezig als experts. Nadja heeft veel onderzoek gedaan naar wat stress bij werknemers doet en wat werkt in de aanpak, Jurrien is ervaringsdeskundig en Linda werkt met de methodiek Progressiegericht Werken. Met deze kennis en ervaring gaat Moedige Dialoog Rotterdam graag met jullie in gesprek over eigen ervaringen, werkzame aanpakken en wat je als werkgever kunt doen.

De kennissessie voorziet ook in een toelichting op het programma ‘Schulden aan het werk’ waar Hogeschool Utrecht in het najaar mee start. Dit programma richt zich op het op weg helpen van werkgevers die schuldenproblematiek bij werknemers actief willen gaan signaleren en die werknemers willen doorverwijzen. De Hogeschool gaat twee leernetwerken opzetten waar werkgevers kosteloos aan deel kunnen nemen om uit te werken hoe zij in hun organisatie (meer) invulling kunnen geven aan het signaleren, bespreken en verwijzen bij geldzorgen. Het idee van de leernetwerken is dat werkgevers een eigen plan ontwikkelen en zich daarbij kunnen laten voeden door experts en andere organisaties met dezelfde ambitie.

Meld je aan voor de kennissessie via de link hieronder. 
https://forms.gle/T5A6QrgL8DJQpcrd8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKOA8FYdAm02naMwzhkWtV7YcE41b3i_9TvOWrtTpp379PWQ/viewform