Doorbreken van het taboe op armoede

Leeuwarden Samenwerking tussen partners MD-Café Live 2 juni 2022 Leeuwarden
Yvonnne Breems is student master social work aan de Hanze hogeschool Groningen. Zij wilde in Leeuwarden binnen het Inclusive Community Lab van NHL Stenden onderzoek gaan doen naar de handigste manier van implementeren van de handleidingen die door de Alliantie kinderarmoede zijn gemaakt. Maar dat was lastiger dan gedacht!

Zij kwam erachter dat het gesprek voeren over armoede door taboes en aannames nog niet zo gemakkelijk gaat. En dat dit randvoorwaardelijk is om de handleidingen te implementeren. Daarom stelde ze haar onderzoek bij en dook in de leef en systeemwereld van de gemeente Leeuwarden om aannames te tackelen en taboes te doorbreken. Hiervoor heeft zij met behulp van de Buurvrouw & Buurvrouw bus in Bilgaard verschillende mensen gesproken die te maken hebben met zorgen. Het wordt nu tijd om de aannames en taboes die daaruit naar voren zijn gekomen voor te leggen aan de systeemwereld. Daarom organiseert zij op 2 juni in samenwerking met Moedige Dialoog Leeuwarden een dialoog sessie hierover.

Mensen uit de systeemwereld zullen hiervoor een persoonlijke uitnodigen krijgen.

Datum: 2 juni 2022
Tijd: 12.00 uur
Locatie: Volgt nog. 

Geef je op via Leeuwarden@moeidgedialoog.nl