Dialoogsessie 'financieel fitte werknemers'

Drenthe Werkgevers en werknemers MD-Café Live 31 maart Online
Graag nodigt Moedige Dialoog Drenthe u uit om op 31 maart tussen 09.00 en 11.00 uur in dialoog te gaan over financieel fitte werknemers.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Hoe kunnen we werknemers met geldzorgen bereiken?
  • Wat werkt wel? En wat werkt niet?
  • Aanpak 'Geldzorgen de baas'
  • Pilot bij werkgevers in Drenthe.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: drenthe@moedigedialoog.nl