Ons Kernteam

Het kernteam van Moedige Dialoog Amsterdam bestaat uit: 

  • Arthur Woensdrecht - Rabobank Amsterdam
  • Wil van Schendel - De sociale maatschap
  • Esther Lagendijk - Stadsdeelbestuurder Amsterdam namens GroenLinks
  • Harro Hoogerwerf - Gemeente Amsterdam Hoofd afdeling Armoedebestrijding
  • Edwin van der Meer - Voorzitter Raad van Bestuur BovenIJ ziekenhuis
  • Angelique Kool - Vertegenwoordiger vanuit ABN Amro Bank.

Wil van Schendel

Arthur Woensdregt

Esther Lagendijk

Edwin van der Meer

Harro Hoogerwerf

Angelique Kool