We gebruiken cookies op onze website.

Werknemers zijn vaak nog onbekend met noodzaak tot Herberekening beslagvrije voet

De verhoging van het wettelijk minimumloon (en de gekoppelde uitkeringen) komt mogelijk niet direct en/of volledig terecht bij werknemers met beslag op hun inkomen. Werkgevers kunnen bijdragen aan het vinden van een oplossing door hun werknemers te wijzen op hun mogelijkheden.

Vanaf 1 januari 2023 worden het wettelijk minimumloon (WML) en de daaraan gekoppelde uitkeringen verhoogd. Hierdoor worden sommige uitkeringen en salarissen hoger. Als er sprake is van beslag op inkomen is er misschien recht op een hogere beslagvrije voet. In veel gevallen wordt de beslagvrije voet niet automatisch aangepast. Totdat de beslagvrije voet wordt herberekend, wordt al het inkomen boven de eerder vastgestelde BVV afgedragen aan de beslaglegger. Hierdoor ontstaat een onwenselijke situatie waarbij de inflatiecompensatie niet terecht komt waar die bedoeld is. Het kan tot wel 12 maanden kan duren voordat de herberekening plaatsvindt. Mensen mogen zelf om een herberekening vragen omdat er sprake is van een structurele wijziging van omstandigheden. In veel gevallen weten mensen dit niet, ook weten mensen vaak niet hoe ze dit kunnen doen. Als werkgever kunt u werknemers met inkomensbeslag wijzen op de mogelijkheid om beslagleggers te vragen om een herberekening.

Wat kunnen werknemers doen voor hun beslagvrije voet?
Op www.uwbeslagvrijevoet.nl kan uw werknemer de beslagvrije voet berekenen met het nieuwe inkomen. Is de beslagvrije voet hoger? Dan kan de werknemer de beslaglegger vragen om de beslagvrije voet opnieuw te berekenen, omdat het inkomen nu anders is. 


Misschien heeft de werknemer ook recht op verhoging van uw beslagvrije voet rond woonkosten
Heeft uw werknemer een huurwoning of een koopwoning? Dan neemt de beslaglegger een standaardbedrag voor woonkosten mee in de berekening van de beslagvrije voet. Heeft uw werknemer hoge woonkosten zonder recht op huurtoeslag? Of heeft uw werknemer een laag inkomen zonder recht op huurtoeslag? Geef dit dan ook door aan de beslaglegger!

Misschien heeft uw werknemer ook recht op (hogere) toeslagen
Vanaf 2023 hebben meer mensen recht op toeslagen en worden sommige toeslagen hoger. Misschien geldt dat ook voor uw werknemer! Op www.toeslagen.nl is hier meer over te lezen en kan dit berekend worden.

Hulp of ondersteuning
Hulp bij het uitrekenen van de beslagvrije voet of aanvraag van een herberekening is te vinden bij sociaal raadslieden, sociaal wijkteam of andere financiële hulpinstanties in uw gemeente.

Dit artikel is geschreven door Marc Mulder