We gebruiken cookies op onze website.

Na “snack bite” gaat Moedige Dialoog fris en fruitig de winter in

‘Gun jezelf af en toe een juice, een fruitige oppepper die je lichaam en ziel een boost geeft.’ Met die oproep opende bestuurder Jacqueline Beekman van Moedige Dialoog Nederland de online snack bite Geïnspireerd De Winter In.

Voor de vitamineshot zorgden om te beginnen drie sprekers, met als eerste Matthijs Ruijzenaar, projectmanager Financieel Gezond Leven bij de Rabobank. ‘Onlangs hoorde ik op een bijeenkomst dat ook diverse hoogopgeleide medewerkers van ASML met geldzorgen kampen. En dat geldt ongetwijfeld ook voor sommige van mijn collega’s bij de bank.’
Maar hoe ga je daar iets aan doen? Matthijs: ‘Het belangrijkste ingrediënt is moed. Moed om erover te praten én moed om buiten de lijntjes te kleuren. De huidige kaders knellen namelijk. En het tweede bestanddeel is actie. Stop niet na het signaleren van geldzorgen, maar ga het gesprek aan met werknemers.’

Om dat gesprek aan te gaan, is het voor een werkgever handig om te weten om hoeveel werknemers het feitelijk gaat en hoezeer hun geldzorgen hun gedrag en welzijn beïnvloeden. ‘Want veel werkgevers willen hun werknemers met geldzorgen graag ondersteunen, maar ze weten niet hóé,’ aldus Reggy Schutte, impactmanager bij Moedige Dialoog Nederland. ‘Vandaar dat we gedragswetenschapper Felix Uhl de opdracht gaven om speciaal voor de aanpak Geldzorgen de Baas een werknemersscan te ontwikkelen die zowel de geldzorgen in kaart brengt als passende oplossingsrichtingen biedt.’

Daarbij gaat het niet alleen om de exacte hoogte van schulden, maar vooral ook om de subjectieve kant ervan. Felix Uhl: ‘De ene werknemer raakt immers al in paniek van één aanmaning, terwijl de ander blijmoedig het ene gat met het andere vult. Totdat er beslag gelegd wordt op diens salaris natuurlijk. Dus je moet ook echt kijken naar iemands welbevinden, angstgevoelens, productiviteit en baanloyaliteit.’
En dat doet de kersverse Werknemersscan, zo blijkt uit de eerste pilots. Felix: ‘Bedrijven kunnen bovendien zien hoe de uitkomst van hun scan zicht verhoudt tot de normscore die we hebben ontwikkeld. Doen ze het beter of slechter dan gemiddeld?’

De vitamine C van dit verhaal zit hem vooral in het feit dat een werkgever dankzij de scan echt iets aan geldzorgen van werknemers kan doen, aldus Felix. ‘Je kunt zowel op individueel als op organisatieniveau buffers opbouwen. Maak werknemers zelf stressbestendiger én zorg voor een bedrijfsklimaat dat veilig genoeg is om het over geldzorgen te hebben. Als mensen het gevoel hebben dat ze kunnen aankloppen bij hun leidinggevende, hrm-medewerkers, of een vertrouwenspersoon, dan heeft dat een gigantisch positief effect op hun welbevinden, zo blijkt uit onze onderzoeken. Dus dat zijn de twee knoppen waaraan je als werkgever kunt draaien.’

Ook het Friese sociaalontwikkelbedrijf Dokwurk voert een pilot uit met de nieuwe scan. Reggy Schutte: ‘Ze waren bang dat de geldzorgen onder het personeel wel eens groter konden zijn dan gedacht. De scan bracht dat ook genadeloos in beeld, maar ze schrokken pas echt van de grote invloed van die geldzorgen op het welbevinden van hun werknemers. Inmiddels zijn ze begonnen met trainingen voor leidinggevenden om geldzorgen tijdig te signaleren.’