We gebruiken cookies op onze website.

Hogeschool Utrecht lanceert Schulden in Bedrijf

De Hogeschool Utrecht (HU) lanceerde op 22 november de toolkit voor werkgevers: Schulden in Bedrijf (www.schuldeninbedrijf.nl). Centraal staan korte filmpjes met tips en voorbeelden van organisaties die hebben meegedaan aan de leerkring die de HU afgelopen jaar organiseerde.

In december 2021 startte de HU met het project Schulden in Bedrijf. Diverse organisaties zoals een schoonmaakbedrijf, de sociale fondsen van de politie, een deurwaarderskantoor en gemeente namen deel aan dit traject. Allemaal met een eigen vraagstuk of doel. Onder begeleiding van de lectoraten Schulden & Incasso en Organiseren van Waardig Werk én met inzet van afstuderende studenten vanuit de HU, gingen de deelnemers aan de slag met hun vraagstuk of doel. 

Advies

Op de website vindt u filmpjes waarin de deelnemers hun verhaal doen. Waarom wil je met een bepaald thema aan de slag en wat is ervoor nodig om het doel te behalen? Mooie aanvulling zijn de lessen van de HU over jezelf verplaatsen in de leefwereld van een medewerker met schulden. Ze bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen in bij het (door)ontwikkelen van beleid en de interne aanpak. Voorkom daarmee vooroordelen. Ook wordt verwezen naar de Werknemersscan Geldzorgen de Baas waarmee u inzicht krijgt over de problematiek binnen uw organisatie. 

Behoefteonderzoek

Met behulp van de HU heeft er een behoefteonderzoek plaatsgevonden onder medewerkers van de gemeente Amsterdam over de behoeft aan budgettrainingen. Naast een online enquête zijn er ook interviews afgenomen bij buitendienslocaties. "De uitkomsten van het onderzoek waren doorslaggevend om een inkooptraject te starten voor budgettrainingen, maar aanvullend ook voor themabijeenkomsten op gebied van pensioen, echtscheiding en het krijgen van kinderen. Medewerkers willen weten hoe je omgaat met je budget als het inkomen verandert. Wij hopen hier komend voorjaar mee te starten." aldus Jeanette Schouten, Projectleider Schulden op de Werklvoer bij de gemeente Amsterdam.

Deskundigen

Vergeet niet te kijken naar de tips van taboedeskundige Bowie Redman Barbiers én van Albert Stolker, schuldhulpverlener bij Buurtteam Amsterdam Zuid. Neem hun adviezen ter harte bij de (door)ontwikkeling van uw aanpak.

Vragen? Rosanne Oomkens (rosanne.oomkens@hu.nl / 06 - 5264 2820).